NINA SKRÅMESTØ NESHEIM

Det sier Eilin Ekeland, leder i Norsk Fysioterapeutforbund. Hun mener skolen, skolehelsetjenesten og foreldre må ta ansvar for å forbedre barns utemiljø.

Kiropraktorer og fysioterapeuter over hele landet merker tendensen og er sterkt bekymret over det stigende antall barn som kommer med plager som stressnakke, hodepine, musearm, ryggsmerter, overvekt og dårlig holdning.

— Det er farligere å ha normal vekt og være inaktiv enn å være overvektig og aktiv. Nå må vi ta dette på alvor. Vi har fått et samfunn hvor både barn og voksne stort sett forflytter seg med bil. Barn trenger trygge skoleveier og spennende uteområder både på skolen og i nærmiljøet, sier Ekeland.

— Det er flott at barna er med i organisert idrett, men idrett favner ikke alle. Vi må gjøre noe for de passive barna. Kommunene har et ansvar for å legge til rette for god helse, det blir dessverre svært ofte nedprioritert, sier Ekeland.

Bekymret

I tillegg til problemer med fedme, hjerte og karsykdommer og diabetes viser det seg at inaktivitet også gir flere barn muskel- og skjelettplager.

— Vi har fått en ny pasientgruppe. Tidligere kom barn med skader, som de hadde pådratt seg i sport. Nå kommer de med smerter fordi de ikke bruker kroppen. Kroppen må belastes ellers får vi vondt og kan risikere plager senere i livet, sier Øystein Ogre, leder av Norsk Kiropraktorforening.

Han forteller om ungdom som beveger seg mindre enn 500 meter i løpet av en dag.

— De verker i kroppen. Mange blir kjørt alle steder, de orker ikke ha gymnastikk på grunn av smerter og det blir en ond sirkel. Medisinen er å begynne å bevege seg gradvis mer, sier Ogre.

Samfunnsproblem

Han er bekymret for tendensen som er på vei til å bli et samfunnsproblem.

— Inaktivitet fører til svakere muskler, mindre stimulering av nervesystemet og hjernen, og tidlig slitasje på knokler og ben. Hvis ikke kroppen blir brukt risikerer vi senskader og sykmeldinger når dagens barn blir voksne, advarer Ogre.

Kiropraktor, Elisabeth Aas-Jakobsen driver Bekken&Barn Kiropraktorklinikk i Oslo og har merket en kraftig stigning av barn og unge med dårlig muskelstyrke og overvekt de siste årene.

— Det surrer og går barne-tv-programmer omtrent hele døgnet, og barn som ikke går på skolefritids blir lett fristet til å slå på tv eller datamaskinen etter skoletid når de er alene hjemme. Inaktivitet kombinert med dårlig kosthold gjør at overvekt er blitt et økende problem blant norske barn, sier Aas Jakobsen.

Færre fysioterapeuter

En ny rapport fra Sosial- og helsedirektoratet viser at årsverksinnsats for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten er blitt redusert de siste tre årene. Reduksjonen skjer blant annet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

— Dette fører til at fysioterapeuter får mindre tid til forebyggende og holdningsskapende arbeid på skolene, sier Ekeland, som er fortvilet over utviklingen.

Noe eksakt tall på hvor mange barn som er inaktive har vi ikke, men norske forskere deltar nå i en stor studie, The European Youth Heart Study, med barn fra fire europeiske land. De innhenter informasjon om kostvaner, fysisk aktivitet og fysisk form hos niåringer og 15-åringer. 800-1000 barn fra hvert land er undersøkt.

— Resultatene vil ha betydning for anbefalingene for fysisk aktivitet, men anbefalt mengde fysisk aktivitet hos barn bør trolig heves fra de nåværende 60 minutter per dag til 90 minutter om dagen, sier professor Lars Bo Andersen ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole.

Mindre aktive

Danske aviser har den senere tid fokusert på at danske barn mosjonerer for lite. Jyllands-Posten skriver blant annet at en dansk undersøkelse foretatt av institutt for Folkesundhed viser, at antallet barn mellom 11-15 år, som ikke får mosjon, er stigende. Andelen var 7,5 prosent i 1988, mens det i 2002 var 10,3 prosent.

Fædrelandsvennen/Bergens Tidende

PASSIV FORAN TV-EN: Tv og data må ta mye av skylden for at norske barn velger sofaen fremfor fysisk aktivitet. Foreldre, skole og skolehelsetjeneste har et ansvar for å forbedre barns utemiljø, mener Eilin Ekeland, leder i Norsk Fysioterapeutforbund.
Torstein Øen