Det viser en ny norsk studie av 81 familier, som alle teller barn med emosjonelle problemer eller atferdsvansker.

— Fedres fravær øker mulighetene for at barnet blir aggressivt. Aggressivitet er igjen nært knyttet til atferdsvansker, forklarer forskeren bak undersøkelsen - førsteamanuensis Turid Suzanne Berg-Nielsen.

Hun viser også til at barnet påvirkes mest av den forelderen som er av samme kjønn.

— Når mor ikke fungerer, rammer dette døtrene hardest. Når far ikke gjør jobben sin, er det sønnene som får størst problemer.

Berg-Nielsen er forundret over hvor frie tøyler mange barn og tenåringer har.

— Foreldre fra 68-generasjonen dyrker jo nærmest opprøret. Unger må ty til ekstrematferd for ikke å sparke inn åpne dører. Dette er alvorlig, advarer hun.

— Hva er nøkkelen til den gode oppdragelsen?

— Vær konsekvente! Sørg for at barnet har skjønt premissene. Dersom rammene ikke er faste, kan det oppstå en utrygghet. Denne utryggheten kan barnet mestre gjennom forsøk på å kontrollere mor og far. Slik manipulering er det viktig at foreldre gjennomskuer.