Båreseremonien fant sted i glasshangaren på den militære del av flyplassen. Til stede var familien til de to omkomne – Kenneth Møller Nyen (21) fra Våler i Solør og Knut Christian Syse (21) fra Tønsberg, samt representanter fra forsvarsledelsen og Telemark Bataljon.

Seremonien ble ledet av øverstkommanderende i hæren, generalinspektør Robert Mood.

– Kenneth Møller Nyen og Knut Christian Syse mistet livet i tjeneste for fedrelandet, sa Mood. Han beskrev Telemark Bataljon som en familie, med et unikt samhold og kameratskap, og karakteriserte Kenneth Møller Nyen og Knut Christian Syse som representanter for de beste av hærens soldater.

Stabsprest i hæren, Kåre Gromstad, trakk under en kort andakt ved bårene fram et sitat fra Jobs bok: «Jeg håpet på lykke, men ulykken kom. Jeg ventet på lys, men det ble mørke.»

Til slutt bar tolv gardister kistene ut til ventende biler, som fraktet bårene til Våler i Solør og til Tønsberg.

MINNES: Generalinspektør for Hæren, generalmajor Robert Mood, talte onsdag på Gardermoen militære flyplass under ankomsten av bårene med soldatene Knut Christian Syse og Kenneth Møller Nyen, som omkom under øvelsen Cold Response i Nordland sist torsdag. FOTO: SCANPIX