— Dette viser at gjenåpningen av Barentshavet ikke bare betyr mye for Nord-Norge, men også for Hordaland og hele sokkelen, sier Statoil-sjef i Bergen, Margareth Øvrum.

De største kontraktene fra Snøhvit har gått til Aker Stord, ABB i Fyllingsdalen og Frank Mohn.

Totalt fra norsk sokkel har Statoil i år kjøpt varer og tjenester for 8,5 milliarder kroner bare fra Hordaland. Innkjøpene er fordelt på 90 bedrifter. Sammen med oljeselskapenes egne ansatte sysselsetter disse rundt 12 000 i fylket.

Letingen opp 50 prosent

— Gjenåpningen av Barentshavet er med på å øke leteaktiviteten på sokkelen betydelig. I Statoil regner vi med å øke letingen med 50 prosent sammenliknet med inneværende år, sier Øvrum.

Det som skjer både i Barentshavet og på resten av sokkelen slår spesielt sterkt inn på aktiviteten til Statoil på Sandsli.

— Det er fordi vi fra Sandsli leverer støttetjenester til Statoils aktiviteter så vel i Barentshavet, som til Iran, Venezuela og andre steder i verden hvor vi har aktivitet, sier Øvrum.

Med støttetjenester sikter hun til alt fra boring, undervannsoperasjoner og lufttransport til beredskap og forpleining.

— Trenger vi en ny rigg i Barentshavet, så skaffer vi den herfra.

Statoildirektøren er ikke bare fornøyd med åpningen av Barentshavet.

Håper på Lofoten om to år

-Vi er også fornøyd med at det i neste konsesjonsrunde åpnes opp for leting på hele 95 blokker. Det gir en god spredning samtidig som en del av disse blokkene er svært spennende.

Margareth Øvrum hevder at leteaktiviteten nå har nådd et så lavt nivå at norsk oljeindustri var i ferd med å miste en del sysselsetting og viktig kompetanse.

Hun er ikke overrasket over at området vest for Lofoten forblir stengt til man er ferdig med endelig konsekvensutredning i 2006.

— Men om drøyt to år håper vi på åpning også for dette området, sier hun.

Statoil regner med å gå i gang med boring i Barentshavet allerede til sommeren.

Forventer aksjoner

— Av de siste seks boringene vi gjennomførte i Barentshavet før Bondevik-regjeringen stengte området, fant vi gass i fire av disse. Og nå som vi snart får gassbehandlingsanlegget for Snøhvit klart ønsker vi oss mer gass i Barentshavet.

— Er dere forberedt på aksjoner fra Bellona og andre miljøorganisasjoner som vil prøve å stanse ny leteboring i området?

— Ja. Aksjoner er varslet og det er vi forberedt på, sier Øvrum.

BETYR MYE FOR HORDALAN: - Vi er svært fornøyd med gjenåpningen av Barentshavet. Og dette betyr faktisk vanvittig mye også for Hordaland, sier Statoil-sjef i Bergen, Margareth Øvrum.