— Det sier litt om hvilke endringer som er på gang, når 11 amerikanske generaler forfatter en rapport der de peker på klimaendringene som en utfordring for det amerikanske forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Den ene av disse 11 er en tidligere sjef for Stillehavsflåten. En annen har hatt en høy stilling innenfor romfartsorganisasjonen NASA. Konklusjonen til disse generalene er at USA bør spille en viktigere rolle internasjonalt for å hindre at klimaendringer fører til alvorlige kriser.

Strøm-Erichsen minner også om at Sikkerhetsrådet i FN har satt klimaendringene på dagsordenen med en debatt om hvilke konsekvenser dette kan få for fred og sikkerhet i verden. Og heretter er det ikke bare snakk om et bærekraftig miljø, men også om bærekraftig sikkerhet.

Også det norske forsvaret er i ferd med å tilpasse seg endrede klimatiske forhold, ikke bare i Norge, men også i fjerntliggende land, som Afghanistan. Strøm-Erichsen gjorde nærmere rede for dette under et klimamøte mandag i Vitensenteret på Marineholmen.

Mer trafikk i nord

I Norges nærområder, særlig i nord, er det på gang endringer som vil stille store krav til det norske forsvaret. Her dreier det seg først og fremst om overvåking i forbindelse med at varmere klima utvider områdene for ferdsel og utnyttelse av naturressurser. Konkret dreier det seg om en kortere sjøvei fra Europa til Asia. Nye olje- og gassressurser blir tilgjengelige. Og ikke minst - torsken trekker nordover.

— Dette kan gjøre det fristende for enda flere land å delta i utnyttelsen av disse ressursene. Og vi må finne ut hvilke utfordringer dette påfører oss, sa forsvarsministeren.

Opiumsvalmuen trives

I brennpunktet Afghanistan, som forsvarsministeren besøkte for kort tid siden, nevnte Strøm-Erichsen spesielt avskogingen som en følge av krigen. En følge av dette igjen er jorderosjon. Og landskapet tørker ut. Dette gjør det enda vanskeligere å etablere jordbruk som kunne konkurrere ut opiumsvalmuen - som er råstoffet til heroin.

I et annet brennpunkt, Darfour, har ørkenspredningen bl.a. ført til en konflikt mellom nomadefolk og jordbrukere, noe som er en viktig årsak til dagens håpløse situasjon.

Kan være farlig

Direktør ved Christian Michelsens Institutt, Gunnar Sørbø, kastet en spissformulering inn i debatten; - klimapolitikk kan være farligere enn klimaendring. Han viste bl.a. til transporten av grønnsaker fra Kenya til Storbritannia, som var tema i Dagsrevyen lørdag kveld. En stopp i disse langtransportene av hensyn til klimaet kunne få dramatiske følger for grønnsaksdyrkerne i Kenya. Likeså kunne biodrivstoff som klimapolitisk virkemiddel få følger for verdens matproduksjon.

Gunnar Sørbø etterlyste konkret en mye sterkere norsk forskningsinnsats for å hjelpe u-landene med å tilpasse seg klimaendringene. Viktige områder her var jordbruk, biologi, arealbruk, med sikte på valg av produkter.

TØRKE: I Darfur har ørkenspredningen ført til konflikt mellom nomadefolk og jordbrukere.