• Dette nærmer seg en skandale sier Henning Warloe (H). I Stortinget fikk han i dag beskjed om at Raftostiftelsen i Bergen bare får 500 000 i støtte fra staten. Tilsvarende sentra får titalls millioner.

Det var kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) som svarte for staten, og som sa at Raftostiftelsen vil få 0,5 millioner i år. De hadde søkt om to millioner.

— Poenget er at Raftostiftelsen må komme inn på statsbudsjettet, slik de andre tilsvarende sentra i Norge er. Da er man sikret årlige bevilgninger uten å måtte leve i uvisshet fra år til år, sa Warloe til BT etter Spørretimen.

Han viste i sitt spørsmål til statsråden at fire av Raftopris-vinnerne senere har fått Nobels fredspris, noe som viser kvaliteten og aktualiteten i det arbeidet som drives ved Raftosenteret i Bergen.

— Jeg skal ta med meg argumentene videre, sa Halvorsen i sit avsluttende svar.

— Må bli mer aggressive

  • Jeg gir meg ikke med dette. Jeg tar sikte på at hele Stortingets Kirke- utdannings og forskningskomiteen skal få møte ledelsen ved Raftostiftelsen, for å skape større forståelse for hva de driver med.

— Det er jo ikke selve prisen vi skal ha penger til, men undervingen som drives av stiftelsen.

- Hva må gjøres?

— Mitt råd til stiftelsen ar klart: de må få med seg noen tunge aktører som kan være med å åpne dørene inn til departementskontorene. De må bli lit mer aggressiv i sin profilering.

— Skammelig

- Andre oppnår mer?

— Ja, se på tilsvarende institusjoner som også driver forskning og undervisning. Holocaustsenteret får 23 millioner på statsbudsjettet i år. Falstadsenteret i Trøndelag får nesten 15 millioner, Norsk Fredssenter 5 millioner og Det europeiske Wergelandssenteret mottar i år 6.7 millioner.

— Da er det skammelig at Raftostiftelsen blir avspist med en halv million, som de må søke på nytt om hvert år, sier Henning Warloe.

Hva mener du om støtten Raftostiftelsen får?