• Alle vet at folk flest ikke er syke opptil 10 prosent av året. Men statistikken gir inntrykk av at økning i sykefravær gjelder alle ansatte.

MAJ-BRITT DAHLmaj.dahl@bt.no Førsteamanuensis Ståle Einarsen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen er lei den norske debatten om sykefravær i arbeidslivet. Statistikk fra Rikstrygdeverket skaper lett misforståelser og vrangforestillinger om sykefraværet i Norge, mener Einarsen. — Sykefravær er ikke jevnt fordelt. Rundt 80 prosent av de ansatte - i noen bedrifter faktisk 90 prosent - har et mye lavere fravær enn gjennomsnittet. Mellom 30 og 40 prosent er ikke borte fra jobben i det hele tatt. Rundt seks prosent av den yrkesaktive befolkningen står for rundt 80 prosent av sykefraværet. Men det kommer ikke frem i statistikken, sier Einarsen.I går skrev Bergens Tidende om et historisk høyt sykefravær i Norge. I fjor økte sykefraværet som betales av folketrygden med 11,2 prosent på landsbasis. I Hordaland var økningen på 14 prosent.Utgiftene til sykepenger fra folketrygden var i fjor 21,8 milliarder kroner på landsbasis. Det er en økning på nesten 16 prosent i forhold til 1999. Utgiftene omfatter sykefravær utover de første 14 dagene, som arbeidsgiver betaler.- Det er lett å tenke at når utgiftene øker, så øker også folks fravær. Men det er feil. Jo flere som er i arbeid, jo flere fraværsdager blir det. Og jo større blir utbetalingene fra folketrygden. Det sier seg selv, sier Einarsen. Han har tidligere sagt til Bergens Tidende at sykefraværet - i hvert fall kortidsfraværet i noen bransjer - er for lavt. Det gjelder for eksempel i helsevesenet. Er man syk og sliten, burde man ikke gå på jobb. Det er bedre å "ta seg igjen" fremfor å stå på til man stuper. Da kan mye av langtidsfraværet unngås. For det er det som er problemet, mener han. Trygdedirektør Dagfinn Høybråten viste i går til at sykefraværet skyldes høy sysselsetting. Det åpner for arbeid til folk i alle aldersgrupper samt flere med funksjons- og helseproblemer.- I Norge støtter vi oss sterkt til den såkalte arbeidslinjen. Det er knapt noe land i verden som har så stor andel av befolkningen i arbeid. Prisen er høyere sykefravær, sier Einarsen.Han har bare én resept for å unngå sykefravær: bedrifter uten ansatte.