Samtidig økte oppklaringsprosenten fra 38, 4 til 39,7 og behandlingstiden per sak sank fra 134 til 111 dager i gjennomsnitt.

Både justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen advarte likevel mot å trekke den slutning at kriminaliteten synker proporsjonalt med nedgangen i anmeldte saker.

Fredag la de frem Politidirektoratets halvårsrapport under en pressekonferanse der de to understreket at mørketall finnes på alle områder.

— Det er likevel verdt å registrere den sterke nedgangen i anmeldt vinningskriminalitet og økonomisk kriminalitet, samtidig som det gir grunn til bekymring at det er en klar vekst i anmeldt miljøkriminalitet og bruk av kniv, sa de to.

Justisministeren varslet mer penger til politiet i 2007-budsjettet og lovet sterkere satsing på en rekke områder fra økt bruk av DNA-register til flere celler i fengslene.