I 1996 lovet daværende sosialminister Hill-Marta Solberg (Ap) at det skulle satses alvorlig på sykehjemmene. Satsingen skulle sørge for at alle som ønsket det, skulle få tilbud om enerom.

Ti år senere viser kommunenes egen rapportering til Statistisk sentralbyrå at bare halvparten av kommunene klarer å tilby enerom til alle som bor på sykehjem, ifølge NRK.

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) sier imidlertid at det fortsatt er et mål at alle som ønsker det, skal få enerom.