— Tillegget er vår anledning til å følge med på velstandsutviklingen. Det er nok bare folk som Trond Mohn som ville gå med på noe slikt, sier leder i Norsk Pensjonistforenings bergensavdeling, Inger-Johanne Knudsen.

Hun legger til at flertallet av norske pensjonister har det bra, og at også hun synes det er viktig å hjelpe minstepensjonister. Men når man har ytt lenge, betalt inn til pensjonskassen tilsvarende lenge og attpåtil betaler skatt av pensjonen, er det vanskelig godta at man skal gi fra seg goder.

— Det vi først og fremst ønsker, er trygghet. Visshet om at vi får hjelp når vi trenger det, at det er nok sykehjemsplass etc., påpeker Knudsen.