ARNE COLLIANDER

I løpet av elleve år er behovet for soldater halvert. I 1994 trengte Forsvaret ca. 20.000 nye soldater. I år ligger tallet på rundt det halve. Det betyr at et rekordhøyt antall unge slipper å utføre førstegangstjeneste.

— Det er Forsvarets operative behov som til enhver tid styrer hvor mange vernepliktige mannskaper som skal avtjene førstegangstjeneste. Tallet kan variere. For det vi vet, kan behovet øke igjen, sier informasjonsleder og seniorkonsulent Dan Iversen ved Vernepliktsverket på Hamar.

I år har Forsvaret behov for færre enn halvparten av 18- og 19-åringene som kalles inn til sesjon. Dermed er de som ifører seg Kongens klær, for første gang i mindretall.

Får utsettelse

I dag er det slik at mange som har gyldig grunn for å søke om utsettelse av førstegangstjenesten, får søknaden innvilget.

— Men det betyr ikke at de er fritatt for førstegangstjeneste. De må være forberedt på å bli innkalt på et senere tidspunkt, understreker Dan Iversen.

De tjenestedyktige ungdommene som ikke blir innkalt, blir overført til tjenestereserven. Frem til fylte 28 år, kan de uten videre bli innkalt. Har du selv søkt om utsettelse, går grensen ved fylte 33 år.

Verneplikt til 44 år

— De har likevel verneplikt frem til de fyller 44 år, og kan derfor bli kalt inn for å utføre tjenester for totalforsvaret, sier informasjonsleder Iversen.

Alle 18- og 19-åringer blir fortsatt kalt inn til sesjon. Der går de gjennom fysiske og psykiske tester, legekontroll, og må også fylle ut et spørreskjema. Deretter blir 18- og 19-åringene klassifisert. Kun de som blir erklært tjenestedyktig, blir vernepliktige.

— Systemet videre er at hver forsvarsgren sender oss en årlig «bestilling» på et visst antall soldater. Rekvisisjonen inneholder kvalifikasjonskrav som vi benytter til å finne de rette rekruttene, sier Dan Iversen.

I disse dager sender Vernepliktsverket ut innkallelse til rekrutter som skal møte til førstegangstjeneste i juli, august og september.

Bedre forutsigbarhet

En god del unge ønsker seg bedre forutsigbarhet i hvem som blir innkalt. De vil vite om de må avtjene førstegangstjeneste eller ikke. Mange av dem er i ferd med å planlegge utdannelse.

— Vi har dessverre ikke vært i stand til å besvare slike spørsmål. Vi har ikke hatt det rette dataverktøyet, sier seniorkonsulent Iversen.

Vernepliktsverket vil heretter prøve å bli flinkere til tidligere å informere hver enkelt om de vil bli innkalt til førstegangstjeneste.

Ikke loddtrekking

I Danmark utfører rundt 40 prosent av de unge militærtjeneste. Utvelgelsen foregår ved loddtrekning. En slik metode er ikke aktuell i Norge. Det er heller ikke aktuelt å fire på prinsippet om allmenn verneplikt.

— Er ikke dette prinsippet uthult når så mange slipper førstegangstjeneste?

— Til førstegangstjenesten skal vi ha tak i de best skikkete og motiverte soldatene. De øvrige vil fortsatt ha verneplikt frem til fylte 44 år, uavhengig av om det akkurat i dag er vanskelig å si hvilke fremtidige behov det vil bli for deres tjenester, sier informasjonsleder Iversen.

Stortinget har bestemt at sesjonene skal utvikles til bedre kvalitetssikring og utvelgelse av de unge. Vernepliktsverket skal gjennom sesjonene se til at de best egnete kvinner og menn velges ut til tjeneste i Forsvaret.