I dag hadde hun invitert pressen til en sommervarm skole i Oslo sentrum for å presenteres sin nye visjon. Innen 2030 skal lærerne rekrutteres blant de 25 prosent beste elevene i videregående skole. Læreryrket skal også være blant de mest populære fremtidsønsker for 15 åringene.

— Men vi foreslår ingen ny reform, sier Erna Solberg til bt.no. Og det følger ikke særlig mer penger ut over at Høyre alltid bevilger mer enn regjeringen til skole, la hun til.

Forelsket i læreren

Høyre har brukt sommeren til å lage en rapport om hvordan skolen kan bli bedre. Da er det ikke snakk om mer ressurser, bedre oppfølging fra foreldre eller mat i skoletiden.

Det handler kun om læreren, det er han eller hun som er totalt avgjørende, overordnet alt annet. Så har da partiet også utstyrt rapporten sin med et sitat av Arne Garborg:

— Det hjelper korkje med timeplaner eller instrukser eller nokon ting, det som gjer skulen til den han er, er læreren.

Og Erna Solberg fulgte opp. Hun fortalte at da hun gikk engelsklinjen på Langhaugen gymnas, hadde de så lite matte, at de fikk skolens beste mattelærer, han hadde noen timer ledig på sin plan.

— Han var fantastisk dyktig, han gjorde at jeg ble ganske flink i matte. Dessverre ble han rektor, fordi det er eneste karriereveien skolen. Men vi må beholde de dyktige lærerne i klasserommet, og heller gi dem en karriere der.

- Hvordan skal du få lærerorganisasjonene med på å skape et ulikt lønnssystem for lærere med samme utdanning i ansiennitet?

— Det må vi finne ut av samme med lærernes organisasjoner.

Slutt på flaks

— Jeg hadde flaks, sier Erna Solberg, for jeg fikk tilfeldigvis den beste læreren på skolen. Slik kan vi ikke ha det i fremtiden, det må være helt andre krav som stilles til hvem som skal bli lærere. Derfor må vi heve inntakskravene til lærerutdanningen Kravet må være karakteren 4 i basisfagene norsk, matte og engelsk. Vi kan ikke innføre det over natten, men trinnvis.

— Kort og godt må vi heve statusen til læreryrket i det norske samfunnet.

— Da dere satt i regjering sist overførte dere lønnsoppgjøret til lærerne fra staten til kommunene, gjennom KS. Er det nok penger og vilje der til å gi lærerne et skikkelig løft?

— Vi skal oppfordre våre folk i kommuner og KS-systemet for å jobbe for å heve læreryrket. Derfor er det riktig av Høyre å lansere denne skolesatsingen nå, foran et lokalvalg, for det er kommunene og fylkeskommunen,- enn så lenge, som har ansvar for skolene her i landet, sier Solberg til bt.no