Å gå med overskudd er tydeligvis vanskeligere enn å balansere på slakk line, og det sirkuset som klarer den balansegangen best er Cirkus Merano, som også er landet største, skriver Adresseavisen.

I fjor satt eneeier Knut Dahl igjen med et resultat før skatt på 3,7 millioner kroner. Riktignok en tilbakegang fra året før, men et solid økonomisk resultat sammenlignet med de tre konkurrentene.

Til sammenligning satt Arild Arnardo i Cirkus Arnardo igjen med 590.210 kroner før skatt, mens Jan Ketil Smørdal i Cirkus Agora kun hadde 22.000 kroner i overskudd i sin 16. sirkussesong. Thor Einar Gujord i Cirkus Zorba måtte bokføre et underskudd på 166.000 kroner.

Ikke siden 2002 har Cirkus Arnardo vært på høyde med Merano hva angår omsetning. Det året bokførte sirkusarvingen Arild Otto Arnardo en omsetning på 20 millioner, hadde 4,8 millioner i overskudd og hentet ut 3,2 millioner kroner i utbytte. Siden har det gått tråere.