Alle de andre partiene vil vente til nye utredninger er ferdig. Når det vil skje, kunne fiskeriministeren ikke svare på.

Mens opposisjonen på Stortinget har stått samlet til nå i striden om U-864, sprakk enigheten i formiddag.

— Så snart som mulig

Bare Fremskrittspartiets representanter stemte for sitt eget forslag om at det tyske ubåtvraket heves "så snart som mulig". Høyre og Kristelig Folkeparti støttet regjeringspartiene som vil ha ytterligere utredning og kvalitetssikring av utredningene.

Men fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen kunne love en ting. Når regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett i midten av mai, vil det komme ny informasjon om ubåtsaken. Men neppe mer konkret enn en ny tidsplan for når utredningene kan være ferdige.

Heving står fast

Fiskeri-og kystministeren ble flere ganger spurt om uttalelser fra både statsråder og statsminister Stoltenberg om at ubåten skal heves, står ved lag.

Hun svarte ikke direkte ja eller nei, men sa at regjeringen har som mål å oppfylle ønsket om å heve ubåten. Men det vil ta tid. Det nye nå er at konsulentene som utreder prosjektet vil vite om det er aktuelt også å fjerne forurensete sedementer på havbunnen ved Fedje, altså en utvidelse av prosjektet. Egentlig var det bare ubåten og de hele kvikksølvflaskene som skulle heves. Når har konsulentene Metier AS og Møreforskning Molde AS bedt om at også fjerning av bunnsedimenter blir vurdert. Dette er Kystverket nå i gang med, derfor tar det hele ennå tid.

Hva mener du om Fedje-ubåten? Si din mening her.

BTimg ub_t8_1ef9157k106c263f71ekm8000