Det var Kjersti Toppe (Sp) som utfordret helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en interpellasjon om alkoholens økende plass i vårt samfunn. De hvite, alkoholfrie sonene blir stadig færre, mente Toppe.

Det ble en debatt for de få. Bare seks av Stortingets 169 representanter fant anledning til å delta i laget.

Kjersti Toppe trakk frem alle de skadevirkninger alkoholen har, både direkte og indirekte, på helse, trafikk og sosiale forhold.

— Hvordan vil statsråden bidra til et nasjonalt løft for å endre holdninger og gjenvinne respekten for alkohol som betydelig faktor for dårlig helse?, lød spørsmålet.

Forebygge, forebygge

Verken Strøm-Erichsen eller noen andre ville gå drastisk til verks. Her var ikke snakk om å stenge kraner eller innføre nye forbud. Helseministeren varslet en stortingsmelding om ruspolitikken, der alkohol vil få en sentral plass. For øvrig har hun tro på informasjonskampanjer og gode holdninger.

— Det er en utfordring at alkoholen får så mye positiv omtale i media. Her har redaktørene et ansvar i omtalen av alkohol og alkoholbruk, mente hun.

Men la hurtig til at alkohol er en lovlig, men ikke vanlig vare.

- Brennevin er sunt

Bare én man i helsekomiteen har et annet syn på alkohol enn det nøkterne flertallet. Det er Frp's Jon Jæger Gåsvatn (Østfold). Han er fysiokjemiker av yrke, og argumenterte for at brennevin er sunt. Det hadde han lært i studietiden, selv om han ikke da fikk si det høyt. Frp vil opplyse, ikke forby.

Fremskrittspartiets mann minnet om at folk alt i antikken gjæret honning, vikingene brygget mjød og Henrik Wergeland drakk fire glass portvin før frokost:- Han var den tids rollemodell.

— Alkohol har med kultur å gjøre, og til mat: Det er bedre stemning på en engelsk pub enn på Bondeheimen, hevdet Gåsvatn.

Kan brennevin være sundt? Si din mening i kommentarfeltet under!