— Venstre vil stemme nei i Stortinget hvis spørsmålet om en ny medlemskapssøknad blir reist. Det er helt utelukket for Venstre å sitte i en regjering som tar et initiativ i EU-saken i neste periode, sier Venstres leder, Lars Sponheim til Bergens Tidende.

Opinionsendring ikke nok

KrFs utenrikspolitiske talsmann, Einar Steensnæs, sier at status quo i forholdet til EU «vil være svært viktig i en regjeringsforhandling, hvis sentrums regjeringsalternativ faller». - En opinionsendring er ikke tilstrekkelig. Vi kan ikke gli inn i en ny EU-kamp på denne måten, sier han.

Respekt for KrFs standpunkt om at det ikke skal tas noe EU-initiativ før 2005 betrakter Steensnæs som helt avgjørende. - Manglende forståelse og respekt for dette vil illustrere hvor vanskelig det kan bli å få KrFs støtte i en regjeringsforhandling, sier Steensnæs.

Selv ikke med Høyre De to sentrumspartiene sitter med nøkkelen til når medlemskap kan bli satt på dagsordenen. Venstres kategoriske nei, og KrFs nesten like kategoriske avvisning, betyr at en Høyredominert regjering ikke kan reise EU-saken i neste stortingsperiode.

Det igjen betyr at det bare er en mindretallsregjering fra Ap som har frihet til å foreslå at EU-prosessen settes i gang før 2005. Den handlefriheten har Ap sikret seg gjennom formuleringene i partiprogrammet.