Det er klart etter at stortingsgruppas styre kuttet det foreslåtte lønnshoppet med 120.000 kroner, skriver VG.

Parlamentarisk leder Helga Pedersen foreslo å gi nestlederen i stortingsgruppa solide 167.000 kroner i tillegg til lønnen som stortingsrepresentant på 696.900 kroner.

Tillegget skulle kompensere for lønnsnedgangen Kolberg ellers ville oppleve fra vervet som partisekretær, men ble ansett som for drøyt av kollegene på Stortinget.

På gruppestyremøtet tirsdag ble det vedtatt å gi Kolberg en tredel av det Pedersen og arbeidsutvalget hadde foreslått, skriver VG. Dermed blir lønnstillegget på linje med godtgjørelsen som gis til komitélederne.