Meklingsfristen løp ut ved midnatt, og over 15.000 bankansatte tas ut i streik dersom riksmeklingsmann Kari Gjesteby ikke får snekret sammen et kompromiss. Hun har imidlertid tro på at det vil bli en løsning i løpet av natten:

— Status er at det fortsatt jobbes. Vi jobber parallelt med flere temaer og det vil vi fortsette med til vi har vært gjennom alt. Så lenge ingen har gått, er det håp, sier Gjesteby til NRK.

Forhandlingene er omsluttet av mye hemmelighetskremmeri, og verken krav eller tilbud er kjent. Gjesteby ville heller ikke si noe om tallstørrelser eller hvilke enkeltpunkter som volder mest besvær.

Minibanker tømmes

Meklingen omfatter medlemmer i Finansforbundet (YS) og LO, i både bank- og forsikringsnæringen. I første omgang er det 15.500 bankansatte som tas ut i konflikt, mens det ved opptrappingen 14. juni tas ut ytterligere 5500 medlemmer i forsikringsbransjen. Motpart er Finansnæringens arbeidsgiverforening.

Muligheten for streik utløste mandag hektisk uttaksvirksomhet i alle landets minibanker. Mange steder var det tomt for kontanter tidlig på formiddagen. En streik vil også ramme nettbankene, og forfalte regninger kan forbli ubetalt.

Gjesteby erkjente at en streik temmelig umiddelbart vil bli merket av utenforstående, men at ikke dette satte noe spesielt preg på forhandlingene.

Meklingsmannen vil ikke spekulere i bruk av tvungen lønnsnemnd, men det er en utbredt oppfatning at et kortbasert samfunn som det norske, ikke kan klare seg mange dager blokkerte betalingsterminaler.

Alle streiker rammer

— Alle streiker rammer tredjemann. Sånn sett er ikke denne situasjonen spesiell. Men partene kom jo til mekling etter et forhandlingsbrudd, så det gjenstår mye hardt arbeid. Om vi klarer tidsfristen, gjenstår å se. Det er viktigere med et godt resultatet, sier Gjesteby.

Meklingen omfatter medlemmer i Finansforbundet (YS) og LO, i både bank- og forsikringsnæringen. I første omgang er det 15.500 bankansatte som tas ut i konflikt, mens det ved opptrappingen 14. juni tas ut ytterligere 5500 medlemmer i forsikringsbransjen. Motpart er Finansnæringens arbeidsgiverforening.

Finansnæringens fellesorganisasjon er en bransjeorganisasjon som særlig er opptatt av konsekvensene for den enkelte forbruker og for samfunnet.

Kommunikasjonsdirektør Leif Osland sier at folk flest våknet veldig sent til denne konflikten og at mange er uforberedt. Han viser at minibanker vil bli stengt ved en streik, selv de som har penger igjen, og det blir umulig å betale med kort.

— Cash is king, men det spørs hvor lenge det vil holde. Blant folk under 30 år har 80 prosent aldri kontanter. De bruker kort på alt, sier Osland.