Bankene viser seg å være svært sene med å øke renten på innskudd fra privatkunder når Norges Bank hever renten. Men for andre kunder, som bedrifter, er bankene raske til å øke renten like fort som Norges Bank, skriver Aftenposten.

Siden sommeren 2005 har styringsrenten til Norges Bank økt med 1,5 prosentpoeng.

Men innskuddsrenten for privatkunder har bare økt med 1,12 prosentpoeng, mens renten for bedriftskunder har økt omtrent like mye som Norges Banks renteøkninger.

Forskjellen kan synes liten, men for en kunde med et innskudd på 100.000 utgjør forskjellen 380 kroner før skatt og 275 etter skatt.

Men bankene tjener 2,4 milliarder kroner på årsbasis på å la renten for privatkunder henge etter.

Finansnæringens Hovedorganisasjon forklarer at bankene heller ikke satte renten like mye ned som Norges Bank gjorde da rentene sank fra desember 2002 til mars 2004.

På den annen side er også bankenes utlånsrenter satt opp mindre enn Norges Bank har satt opp sin styringsrente.