OSLO: Bank 1 Oslo, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Rogaland og Sparebanken Vest tar ut forliksklage mot forsikringsselskapet Lloyds i kjølvannet av Finance Credit-saken. Bankene mener de har rett til å motta forsikringsoppgjør som følge av tapene de har lidd som følge av Finance Credit-saken, og ber om å få utbetalt en forsikringssum på 500 millioner kroner pluss renter. Bank 1 Oslo har tidligere saksøkt revisjonsfirmaet KPMG fordi de mener at KPMG burde ha oppdaget at regnskapene til Finance Credit ikke holdt mål.

OSLO: Norske kroner satte ny årsrekord mot euro fredag. I en periode var kronen oppe i 8,09. Kronestyrkingen kan føre til at sentralbanken igjen kan komme til å kutte renten. Valutakursen har hele tiden vært en viktig faktor når hovedstyret i Norges Bank vurderer rentenivået. Siden forrige rentemøte har kronekursen blitt styrket i forhold til euro, og fredag ble det altså årsrekord. Valutaeksperter TV 2 Nettavisen har snakket med mener den høye oljeprisen er medvirkende til kronestyrkingen. En annen forklaring er uttalelser fra Finansdepartementet fredag. En valutamekler TDN Finans har snakket med peker på at kronen ble kraftig styrket etter at Finansdepartementets i sin kredittmelding fredag uttalte at inflasjonen vil stige fremover. — Da tror markedet at rentene kommer opp og dermed styrker kronen seg, sier mekleren.