Ifølge Dagens Næringsliv har blant annet kontoutskrifter fra prinsesse Märthas konto i Nordea havnet i ukebladet.

– Om opplysningene stemmer, så er dette svært alvorlig. Vi vil sette i gang en intern gransking av saken umiddelbart, sier assisterende informasjonssjef Rune Sjøhelle i Nordea til avisen.

Nordea vil først granske saken selv, før banken vil vurdere å gå til politianmeldelse. Alle kundebehandlere i banken har tilgang til kontoene. Nordea har nesten 4.000 ansatte i Norge.

– Alle aktiviteter blir loggført. Det er mulig å spore opp hvem som har vært inne på kontoen, men hvis forholdet ligger flere år tilbake i tid er jeg usikker på om informasjonen er tilgjengelig, sier Sjøhelle.

Kredittilsynet vil også ta tak i saken.

– Hvis det er riktig hva Dagens Næringsliv har skrevet om saken, så er det ingen tvil om at det er begått åpenbare brudd på den lovfestede taushetsplikten som finansinstitusjoner har når det gjelder kundeforhold, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet.

Kredittilsynet vil også vurdere å koble inn politiet i saken.

Aas, Erlend