• Det var gøy så lenge det varte. Slik oppsummerer Sigurd Grytten (29) sin tid som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Hordaland.

Nå har han startet et nytt politisk liv utenfor partipolitikken, som leder av Europabevegelsen.

Sigurd Grytten var en av de unge stortingsrepresentanter som fikk fast plass på Stortinget da Jens Stoltenberg dannet regjering i mars for to år siden. Grytten overtok tingplassen til Olav Akselsen.

Men bergenseren fikk ingen fornyet kontrakt ved stortingsvalget i fjor. Strid i nominasjonsprosessen i Hordaland bevirket til at han takket nei

— Akkurat nå savner jeg verken Arbeiderpartiet eller Stortinget, forsikrer han BT.

— Faktisk får jeg bruke mer av meg selv og mine kunnskaper om organisasjonsutvikling i denne jobben enn som stortingsrepresentant, sier han og påstår at han i alle fall for en stund har lagt partipolitikken bak seg.

Fremtiden er åpen

— Jeg trives med å bygge opp det som skal bli en slagkraftig kampanjeorganisasjon som kan virke til å bringe Norge inn i EU, sier Grytten, som også inntil videre har gjort hovedstadsborger av seg.

Grytten sier selv at han føler at fremtiden er åpen. Men skal han spå om hvor han befinner seg om ti år, vil det sannsynligvis enten være i politikk eller i næringslivet.

Vervet som folkevalgt kom i sin tid i veien for hovedfagsstudier i sosiologi.

— Jeg har også gitt opp å fullføre studiene ved siden av denne jobben. Jeg får slå meg til ro med at jeg er utdannet cand.mag. Dermed blir jeg aldri forsker slik jeg engang drømte om, sier han.

Men han er bekymret for hvordan Arbeiderpartiet skal lykkes med å rekruttere ungdom som ønsker å gjøre karriere i fremtiden.

Åpne andre arenaer

— Rådgiverkorpset rundt i departementene og i stortingsgruppen har pleid å være en yngleplass for unge dyktige partimedlemmer som har ønsket å gjøre politisk karriere. Dessuten har det vært tradisjon for å plassere AUFere på kampplasser på stortingslistene. Mange av disse har også møtt fast i lange perioder. Når det nå ser ut som partiet må gå inn i en langvarig opposisjonsperiode, må det åpnes for andre arenaer til karrierebygging. Jeg ser ikke at partiet er innstilt på det. Det bekymrer meg, sier Grytten.

Rød individualisme

— Mangel på identitet, svarer han på spørsmålet om hva som er Aps største problem.

— Arbeiderpartiet vokste frem i industrisamfunnet som var et kollektivt nasjonalt samfunn. Partiet klarer ikke å nå samme oppslutning i et globalisert samfunn. Nå må det arbeides for rød individualisme. En individualisme med solidaritet.

— Vi lever nå i et fullstendig individualisert samfunn. Det samsvarer overhodet ikke med de kollektive verdiene som sosialdemokratiet bygger på. Utfordringen blir å formidle kollektive verdier i det nye kunnskapssamfunnet, mener han.

Lederen i Europabevegelsen kaller seg sosialist med tilhørighet i Arbeiderpartiet.

Kontakten med politikken holder han ved like gjennom politiske venner og i Europabevegelsen.

— Jeg kan ikke løpe fra at jeg er et politisk menneske. Akkurat nå savner jeg et forum hvor jeg kunne delta i debatten om Midtøsten, sier han.

Fakta/Hvor ble de unge av

Tidligere stortingsrepresentanter:

Jon Olav Alstad, Nord-Trøndelag er bonde og leder i Nord-Trøndelag Arbeiderparti.

Anders Hornlsien, Oslo, har ingen politiske verv.

Gard Folkvord, Hordaland er industriarbeider i Odda.

Sigurd Grytten, Hordaland, er leder i Europabevegelsen.

Tidligere rådgiver for regjeringen

Jostein Moen, Sør Trøndelag, rådgiver for miljøvernminister Siri Bjerke, er ansatt i det private næringsliv.

Katinka Meirick, Sør Trøndelag, rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg, er lege på Orkdal sykehus.

Eina Holst, Sør Trøndelag, rådgiver for kulturmininister Ellen Horn, er student.

Anne Marit Bjørnflaten, Troms, rådgiver hos utenriksminister Thorbjørn Jagland, har svangerskapspermisjon og bor i Tromsø

Inger Marit Eira, Finnmark, rådgiver hos helseminister Tore Tønne, er bosatt i Sverige og har svangerskapspermisjon

Torbjørn Giever Eriksen, rådgiver hos finansminister Eirik Schjøtt- Pedersen er rådgiver for Aps stortingsgruppe.

Stein Hernes, Oslo rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg, er ansatt i som rådgiver i Stortinget.

NY KARRIERE: Tiden på Stortinget banet vei for en ny karriere for Sigurd Grytten. I dag er han leder av Europabevegelsen.
FOTO: THERESE BORGE