Retten har i sin kjennelse lagt vekt på å be pressen om ikke å referere detaljer fra rettsforhandlingene som kan være belastende for de pårørende og for ofrenes ettermæle.

Allerede i spørsmålet om lukkede dører har forsvarerne vært på kollisjonskurs. Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, ønsket mest mulig åpenhet, mens Viggo Kristiansens forsvarer, Tore H. Pettersen, ønsket lukkede dører.

Spørsmålet om lukkede dører ble behandlet for — lukkede dører. Alle tilhørerne ble derfor satt på gangen ti minutter etter at retten ble satt.

Retten ble satt presis klokken 09.30. Da ble de tiltalte ført inn i rettssalen, alle aktørene ble presentert og tre av legdommerne avla rutinemessig forsikring.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var tilsynelatende uberørt av alt oppstusset. Begge var kledd i fritidsantrekk.

AKTOR GJØR SEG KLAR: Rettssaken i Kristiansand mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen begynte mandag. Her aktor Edward Dahl som skal føre saken mot de tiltalte. (FOTO: LISE ÅSERUD, SCANPIX)