Andersen gikk ut gjennom porten på Skien fengsel klokken 9 lille julaften. Permisjonen varte i 78 timer, og fant sted seks og et halvt år siden drapene i Baneheia, skriver Aftenposten.

Oppholdet utenfor fengselet var det andre siden dommen på 19 års fengsel ble avsagt. Den første permisjonen fikk Andersen i september, nesten nøyaktig på seksårsdagen for pågripelsen. Tidligere har han kun fått forlate fengselet i følge med fengselsbetjenter.

Ada Sofie Austegard setter svært liten pris på at mannen som er dømt for å ha drept hennes åtte år gamle datter, er blitt innvilget permisjon.

– Det hun risikerer, er at hun selv eller familien hennes skal påtreffe Andersen i nærmiljøet. Tanken på dette er en stor psykisk belastning. Hun ønsker derfor å bli hørt i forbindelse med at man vedtar slike permisjoner, sier advokat Håkon Brækhus.

Fengselet har svart at vedtaket om permisjon er noe hun som etterlatt ikke har mulighet til å påklage. Hun har kun rett til å bli varslet om at permisjonen skal finne sted.

Austegard går derfor til sak mot Justisdepartementet. I stevningen krever hun dom for at hun, som mor til drapsofferet, har klagerett over framtidige permisjonsvedtak.

– Hensikten er å få vurdert den prinsipielle siden av dette. Vi ønsker en rettslig vurdering av om etterlatte har rett til å bli hørt, sier Brækhus.