Bistandsadvokat Ivar Sveen har på oppdrag fra alle de pårørende engasjert en krisepsykolog. Han skal i de nærmeste ukene foreta en undersøkelse av de pårørende for å finne ut om noen av dem er blitt påført varige psykiske lidelser.

— Dersom det er tilfelle vil vi fremme krav om ménerstatning, slik skadeserstatningsloven gir adgang til, sier Sveen.

De pårørende har allerede varslet at det vil bli reist oppreisningskrav og krav om erstatning for økonomiske utgifter mot de to tiltalte i Baneheia-saken. Oppreisningskravet skal være en erstatning for de lidelser de pårørende er blitt påført.

(NTB)