-Fengslingen forlenges som en ren kontorforretning, uten at verken jeg, siktede eller forsvarer møter, opplyser kriminalsjef Arne Pedersen i Kristiansand til NTB.

Forhørsretten i Kristiansand får oversendt saksdokumentene i dag. Pedersen regner med at kjennelsen foreligger i morgen.NTB