I 1997 ble det ikke meldt om mer enn 11 slike tilfeller, mens tallet i fjor var oppe i 79. Trysil ble hardest rammet med 57 bjørnebesøk i bikubene, skriver VG.

Hedmark fylke har flest birøktere i landet, og det er her de fleste angrepene skjer. Daglig leder i Norges Birøkterlag, Trond Gjessing, mener økning i bjørnestammen er årsaken til problemene.

Birøkterne får ikke erstatning fra staten for tapene, og vurderer å påberope seg nødvergeparagrafen i viltloven for å forsvare biene sine. Mange av dem vil rett og slett skyte bjørnen.

— Det er mange som har lyst til det ja, sier lederen i Hedmark Birøkterlag, Odd Tårneby, til VG.

Som en konsekvens av angrepene er birøkterne nødt til å flytte biene innendørs og mate dem med sukker, noe som gir mindre og dårligere honning.

(NTB)