Her ber de om avløsning. Det får de.Deretter kommer de ut på slottsbakken som et forretningsministerium. De skal styre fram til en ny regjering kan utnevnes. Det vil trolig skje neste fredag, men formelt kan det skje tidligere.Hvordan prosessen går videre, vil avhenge av om hvilken støtte Stoltenberg får i sitt forsøk på å danne regjering.