Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at han har stor forståelse for den vanskelige situasjonen Høyre er kommet i etter Frps snuoperasjon. Bondevik vil imidlertid ikke skrinlegge regjeringens forslag og han gir ikke Høyres representanter på Stortinget noe klarsignal til å stemme mot sin egen regjering ved en avstemning før sommerferien.

Statsministeren understreket i en samtale med Bergens Tidende i går at Høyre ikke tok dissens under regjeringens behandling av saken, og at det derfor ikke er naturlig at Høyre tar dissens i Stortinget. Bondevik sier at regjeringen står fast på forslaget om innløsningsrett for tomtefestere.

I 2003 ba et soleklart flertall på Stortinget regjeringen utrede spørsmålet om tomtefeste og innløsningsrett. Justisminister Odd Einar Dørum fremmet den 19. mars regjeringens lovforslag. Det inkluderte et forslag om at fester kan kreve sin tomt innløst for 30 ganger festeavgiften, men ikke for mindre enn 50.000 kroner.

I regjeringen var det en klar oppfatning av at et stort flertall på Stortinget, blant andre bestående av SV, Ap og Frp, gikk inn for innløsningsrett.

En elendig sak for Høyre

Dette er en vond sak for Høyre, et parti som er tuftet på privat eiendomsrett og som har vært grunneiernes solide medspiller i alle år. I Høyre sidestilles innløsningsrett med overgrep mot grunneierne og den private eiendomsretten. Og det ses på som særlig problematisk i forhold til grunnlovens bestemmelser. Når Høyre likevel gikk med på å fremme et lovforslag som inkluderte innløsningsrett, var det et forsøk på å begrense skadevirkningene for grunneierne. Høyre mente at deres prinsipielle standpunkt var en tapt sak. Derfor aksepterte partiet forslaget om innløsningsrett som justisminister Dørum fremmet

Høyrefolk på Stortinget anser dette for å være særdeles smertefullt, og like smertefullt som det hadde vært for Venstre om regjeringen hadde gått inn for kraftutbygging i vassdrag som i dag er fredet.

Da Høyre fikk Svarte-Per

Så startet dramatikken. Sist uke var saken oppe til behandling i Fremskrittspartiet stortingsgruppe. Det ble kampvotering og på hver sin fløy i striden sto Carl I. Hagen og Siv Jensen. Siv Jensen vant, stemmetallet i gruppen ble 11 mot 10 og Frp sa nei til innløsningsrett og dermed nei til regjeringens forslag.

I etterkant sier Frps saksansvarlige, André Kvakkestad. at det er regjeringen som har skylden, dels fordi «regjeringen ikke fremmet forslag som Stortinget ba om, og dels fordi regjeringen foreslo en dårlig kopi av det Ap tidligere har foreslått — en gangetabell som er en gavepakke til tomtefesterne.» Kvakkestad sier at Frp er åpne for å diskutere en løsning med regjeringen, under forutsetning av at den baseres på individuell prisfastsettelse for hver tomt, og at det blir likhet eller rettferdighet mellom grunneier og tomtefester. Han understreker også at Frp slett ikke ser på det som noe problem om dagens tomtefestelov blir stående.

Hvis Høyre svikter

Og kanskje blir det resultatet. For hva er konsekvensen av Frps snuoperasjon? Jo, det er fremfor alt det problemet Høyre dermed er påført. For hvis Høyre står fast på regjeringens lovforslag, ja, så kan det bare vedtas med Aps og eventuelt SVs stemmer. Kan Høyre akseptere at Frp står alene igjen som forsvareren av privat eiendomsrett og det eneste partiet grunneierne kan stole på, ved siden av Senterpartiet?

Kan Høyre, som det største regjeringspartiet, være med å sikre tomtefesterne innløsningsrett for 30 ganger prisen for årlig tomtefeste, når de kunne ha stoppet det?

Sett i lys av Høyres historie og grunnleggende politiske tenkning er det lite trolig. Et forlik med Ap og SV synes på denne bakgrunn helt umulig. Men det kan kanskje være mulig å kombinere Frps krav om individuell behandling av hver innløsningssak, med et tilleggskrav til summen av 30 gangers årlig tomtefeste. I Høyre håper man på at tilleggskravet kan utformes slik at det blir spiselig for Frp. En mulig løsning for prisfastsettingen kan være 30 ganger årlig tomtefeste, men ikke for under 40 prosent av markedsverdien.

Høyres saksordfører, Trond Helleland, ville i går ikke si noe om hvor partiet havner - bare at saken er meget vanskelig for Høyre. Det er ingen overdrivelse.