Ranet skjedde i forbindelse med at en kvinnelig ansatt telte opp kassen,opplyser politiet.

De to ranskvinnene bandt den ansatte og låste henne inne. Det er uklart hvormye penger de fikk med seg.

NTB