Det innebærer at den tidligere AUF-toppen Anniken Huitfeldt ikke blir ny nestleder i partiet.

— Dette er en god løsning for Arbeiderpartiet. Jeg er sikker på at vi skal klare å ordne det slik at dette kommer til å fungere, sa Stoltenberg.

Han mente spørsmålet om en eller to nestledere ikke var noe stort problem.

— Det er ikke grunn til å gjøre dette til noe grunnleggende problem for partiet.

— Viser ikke dette at ledelsen ikke har kontroll med landsmøtet?

— Det har vært veldig ofte slik at det har kommet overraskelser når det gjelder nestledervalg i Arbeiderpartiet. Det skjedde i 1981 da Einar Førde kom inn på en kampvotering og det skjedde i 1989 da Gunnar Berge og Thorbjørn Berntsen ble nestledere.

— Men dette var vel en løsning som ledelsen den gang ønsket, fikk Stoltenberg spørsmål fra TV2 om.

— Det får du spørre ledelsen fra den gang om. Men jeg tror ikke det var en løsning de ønsket.

Det er antatt at ledelsen i Arbeiderpartiet ikke ønsket løsningen med bare en nestleder, selv om Jens Stoltenberg ikke har ytret seg offentlig om dette.

Før den dramatiske avstemningen natt til i går, gjorde partisekretær Martin Kolberg forsamlingen oppmerksom på at han mente det ikke var riktig å endre på vedtektene. Det lå en sterk oppfordring i dette, som landsmøtet valgte ikke å ta hensyn til. Bare 114 av 298 stemmeberettigede ønsket å fortsette ordningen med to nestledere.

IKKE PROBLEM: Jens Stoltenberg mener ikke det er noe problem at landsmøtet vedtok at partiet bare skal ha en nestleder.
Foto: Scanpix