Alle som har vært gjennom førstegangstjenesten, kjenner betegnelser som «Bukse, Under, Lang» eller «Jakke, Felt». Nå utvider Forsvaret utstyrslisten med det nye plagget «Badedrakt, Kvinne, Blå».

Økende kvinneandel – Det blir flere og flere jenter i Forsvaret, og vi har hatt en gjennomgang med fokus på hva disse jentene trenger, sier Oberstløytnant Arne Reke i Forsvarets Logistikkorganisasjon til bt.no.

– Guttene har en idrettsshorts som kan brukes til trening og bading. For jentene er det ikke så praktisk å bruke bare denne, tilføyer han.

Forsvaret har i flere år hatt et ønske om å få inn flere kvinner. For øyeblikket er kvinneandelen på drøyt åtte prosent, og målet er å nå 15 prosent i løpet av de nærmeste årene. Da gjelder det å legge forholdene til rette også på utstyrsfronten.

Vanlig hyllevare Kravene til en ny badedrakt er naturlig nok mindre omfattende enn kravene til for eksempel et nytt jagerfly, og dermed kunne det nye forsvarsutstyret innføres i ekspressfart. I hvert fall etter militær målestokk.

– Gjennomgangen ble gjort nå i vinter, og badedrakten innføres fra sommeren. Det er ikke lang behandlingstid i forhold til hva vi er vant til, sier Reke.

– Kravet er bare at drakten skal være funksjonell og dekke de behovene man har. Det er en helt vanlig hyllevare lik den man finner i butikken, fortsetter han.

Til odel og eie Badedraktene blir delt ut til alle kvinner som har mer enn tre måneders igjen av tjenesten, til odel og eie. Det er ingen forskjell på draktene i de ulike forsvarsgrenene, den samme blåfargen brukes av alle.

Det er Aksess AS som leverer sportstøy til Forsvaret. Virksomheten i Vestby har også fått i oppdrag å levere de nye badedraktene.

BADEDRAKT, KVINNE, BLÅ: Fra sommeren skal Forsvarets materiellforvaltning dele ut slike badedrakter til kvinnelige rekrutter.
speedo