I en heldagsdebatt uten avklaring om statsbudsjettets og regjeringens videre skjebne valgte Høyres talsmenn å vende det andre kinnet til — vel å merke overfor Frp.

Verken finansminister Per-Kristian Foss eller Jan Tore Sanner sa et eneste vondt ord om Fremskrittspartiets holdning.

- Behov for krykke

Hill-Marta Solberg valgte på vegne av Arbeiderpartiet først og fremst å ironisere og harselere:

— Det må i løpet av debatten bæres frem en krykke for at regjeringen skal komme helskinnet gjennom budsjettbehandlingen. Jeg antar at fødselshjelper Hagen også påtar seg rollen som assistent, sa Solberg.

Arbeiderpartiets nestleder fant det også «enestående» at «det kan bli flertall for regjeringen, men ikke for regjeringens politikk.»

Fordømmende

Det ble brukt mange sterke og fordømmende ord fra Frp om regjeringens påståtte mangel på forhandlingsvilje og i møtekommenhet. Siv Jensen, som er leder i finanskomiteen, sa det slik:

— Problemet er at vi har en mindretallsregjering som later som den er en flertallsregjering.

Regjeringspartiene har bare vært villige til å flytte en promille av budsjettet, sa hun.

Klimaks i formiddag

Ifølge Jensen var det atskillig enklere å forhandle med den forrige Bondevik-regjeringen, «for da ble alle behandlet som likeverdige parter», fortsatte hun.

I dag formiddag får vi svar på hvordan Kjell Magne Bondevik og Carl I. Hagen har tenkt å gjøre opp. Statsministeren er først ute, deretter følger Jens Stoltenberg, Oddvard Nilsen og Carl I. Hagen hakk i hæl.