MATS RØNNING, NTBKristiansand/Oslo

— Vi mener Andersen bør dømmes strengere, men kommer ikke til å anke sikringsspørsmålet, sier førstestatsadvokat Edward Dahl til NTB.

Mandag underrettet han Andersens forsvarer, Ben Fegran, om sin avgjørelse.

— Etter at jeg informerte Fegran om at påtalemyndighetens avgjørelse, ble det klart at han ville anke han også, sier førstestatsadvokaten.

- Straffen for streng I Kristiansand byrett 1. juni ble Jan Helge Andersen dømt til 17 års fengsel for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). Byretten trodde på Jan Helge Andersens forklaring om at det var kameraten Viggo Kristiansen som tvang ham til å begå ugjerningen, men valgte likevel å gi 20-åringen en fengselsstraff på 17 år.

— Vi anker ikke skyldspørsmålet, bare straffeutmålingen. Vi mener den er for streng i forhold til det Andersen er dømt for, sier Fegran til NTB.

Han mener 10 til 15 års fengsel er passende straff for Andersen. Han kommer til å forsvare den drapsdømte 20-åringen også når ankesaken kommer opp for lagmannsretten.

Risikospill I lagmannsretten kan Andersen risikere strengere straff enn 17 år. Det var en av grunnene til at han og advokat Fegran nølte lenge med avgjørelsen om å anke.

— Det er alltid vanskelig å ta en slik avgjørelse i saker hvor man risikerer lovens strengeste straff. Men nå har vi altså valgt å anke, sier forsvarsadvokaten.

Viggo Kristiansen, som ble dømt til 21 års fengsel og ti års sikring, har allerede anket skyldspørsmålet. Advokat Tore H. Pettersen kommer mest sannsynlig til å forsvare Kristiansen også i lagmannsretten.

Det er ikke bestemt om begge ankesakene kommer opp for lagmannsretten samtidig.