Men Stoltenberg vil først gi endelig beskjed til valgkomiteen i mars om han er lederkandidat til partiet. Det kom fram på en pressekonferanse etter partiets sentralstyremøte mandag.

Sentralstyret vedtok å opprette to utvalg som skal arbeide med de politiske og organisasjonsmessige utfordringene i partiet.

Jens Stoltenberg skal lede en bredt sammensatt programkomité som skal utarbeide programmet foran kommunevalget neste år og partiets neste stortingsvalgprogram.

Jagland skal lede et dialogforum som skal arbeide med partiets identitet, idémessige forankring, organisasjonsmessige praksis og forholdet til LO og lønnstakerorganisasjonene. Forumet skal også drøfte partiets Europa-politikk.

(NTB)