Fra et lavmål i 1968 ligger Norge nå på toppen av ammestatistikken, skriver Aftenposten. Men nå frykter ammeeksperten og fødselslege, Gro Nylander, nedgang i ammefrekvensen, slik det har skjedd i Sverige. Hun møter stadig nybakte mødre som gruer seg til å gå tidlig tilbake til jobb, fordi far skal ha permisjon.

Nylander er i ferd med å pensjonere seg fra Nasjonalt kompetansesenter og Oslo Universitetssykehus. Men hun har ikke sagt sitt siste ord i ammedebatten.

På topp

— Vi frykter og har indikasjoner på en nedgang i Norge også, men har ikke ferske tall. Det er to hovedårsaker til at jeg frykter dette: Liggetiden på barsel er blitt stadig kortere. Nå sendes de fleste mødrene hjem før de har fått melk, uten at helsetjenesten utenfor er rustet til å hjelpe dem. Det er en skammelig behandling av kvinner som nettopp har født, sier hun.

Fødselslegen mener for lite av foreldrepermisjonen er øremerket mor.

— Mødre som har behov for det på grunn av amming eller påkjenningen med svangerskap og fødsel, bør har fortrinnsrett til å være hjemme i minimum åtte måneder. Det er paradoksalt at helsemyndighetene anbefaler at barna helst får utelukkende morsmelk i seks måneder, og så ammes videre i minst ett år, samtidig som kvinnene som skal gjennomføre dette ikke har en førsteprioritet. Kombinasjonen av få liggedøgn på barsel og kortere permisjon som er forbeholdt mor er ikke av det gode, sier hun.

For lite hensyn

— Det er flott med pappaperm, men hvordan er det mulig at politikerne har innførttredeling av permisjon og foreldrepenger, mensunge kvinner gir slipp påprivilegier det har tatt generasjoner å kjempe frem? Jeg tenker på tilretteleggingen for at kvinner kan delta i både produksjon og reproduksjon, nettopp ved at dettas hensyn til den biologiske forskjellen på kvinne og mann når et nytt barn skal frem. Vi opplever nå på fødeavdelingen såre konsekvenser av tredelingen, og jordmødre er opprørt, sier Nylander.

— En god babyfar legger forholdene til rette for sin kvinne og sitt barn. Han avlaster og assisterer. Men det er ingen tvil om at det er mor som er hovedpersonen for babyen, fastslår hun.

Politisk ukorrekt

Nylander er også svært skeptisk til barnehagestart for ettåringer.

— Det er politisk ukorrekt å si dette. Barnet er inne i sin viktigste tilknytningsperiode på denne tiden. Innkjøringsperioden i barnehagen bør heller være tre uker i stedet for tre dager, mener Nylander.

Og, selv fagfolk som prinsipielt er motstandere av kontantstøtte, ser det riktige ved at den kan gå i alle fall frem til halvannet års alder. Da har barnet reist seg opp, begynt å snakke, forstår mye og er langt bedre rustet til barnehagen.

— Vi må tørre å snakke om dette selv om det kjennes smertefullt. Jeg har vært mye i barnehager de senere årene, og er forferdet over hvordan ettåringene har det den første tiden. Personalet stiller opp og er varme og omsorgsfulle. Men de er for få, og de er ukjente for barnet, mener hun.

— Det var ikke slik vi tenkte det, da vi krevde flere barnehager og far mer sammen med barnet. Mange ettåringer er robuste og tåler separasjonen bra selv om de er mye lei seg i starten, men det er fare for at mange ettåringers umiddelbare og grunnleggende tillit blir skadelidende, med økt risiko for at barnet blir engstelig og sosialt sårbar, sier Nylander.

Hvor lenge bør vi amme ungene våre?

Gro Nylander
Rolf M Aagaard