Biskop Ernst Baasland har søkt og fått innvilget velferdspermisjon til og med 28. september, opplyser kirkeminister Trond Giske (Ap).

Med en samlet uoppgjort gjeld på 16,5 millioner kroner ble Stavanger-biskop Ernst Baasland slått personlig konkurs i skifteretten i Stavanger tingrett torsdag.

Trond Giske sier saken er trist.

– Men i utgangspunktet berører ikke slike private økonomiske spørsmål biskopens arbeidsforhold eller departementets ansvar som arbeidsgiver. Det viktigste er at Baasland fortsatt kan utføre oppgavene og fylle rollen som er knyttet til bispeembetet. Vi har ikke grunnlag for å si at dette ikke er tilfellet, sier Giske i en pressemelding fra departementet.

Baasland sier selv at han vurderer om saken er blitt en så stor belastning at han ikke kan fortsette som biskop.