Nå vurderer bedrageridømte Baasland en anke til Høyesterett, skriver Aftenposten.

Baasland spilte bort over 60 lånte millioner kroner hos Centerbet i årene 2006 til 2008. Han mener at selskapet holdt spillingen i gang ved hjelp av uetiske metoder.

Baaslands søksmål mot den internasjonale spillgiganten med hovedkontor i Australia ble avvist i Oslo tingrett før jul i fjor. Nå har også Borgarting lagmannsrett avvist saken, med begrunnelse at den ikke har tilstrekkelig tilknytning til Norge.

Baaslands advokat, Hege Birkeland Ersdal, sier at lagmannsretten har fremhevet at saken bød på tvil, og at det ikke finnes sammenlignbar rettspraksis på området. Den bør derfor egne seg til behandling i Høyesterett, mener hun.