— Det er søkers ansvar å undersøke forholdene, og vi forholder oss til det, sier Plan- og bygningsetaten i Ålesund.

Byggfirmaet Rambøll Norge AS engasjerte geolog Geir Bertelsen fra Geo Bergen for å vurdere tomten og sprengningsarbeidet i Fjelltunvegen 31.

Men rapporten Bertelsen skrev fra befaringen, ble aldri sendt med byggesøknaden til Plan- og bygningsetaten, hevder Plan- og bygningssjefen i Ålesund, Lars Vartdal.

— Vi fikk rapporten først i går. Vi visste om at det var en rapport, og den lå som bakgrunnsmateriale til byggesøknaden hos Rambøll, sier Vartdal til Aftenposten.no .

— Hvorfor hentet dere den ikke ut tidligere?

— Det er Rambøll som søker som må krysse av for at utbyggingen er godkjent. Vi sjekket på vanlig måte at ansvarlig søker har undersøkt forholdene og gått god for dem, sier Vartdal.

Har bare skumlest Han opplyser om at han bare har rukket å skumlese rapporten siden i går, og at Plan- og bygningsetaten vil foreta en nærmere granskning i dag.

— Tar dere ansvar hvis det viser seg at utbyggingen ikke burde blitt godkjent?

— Det må jeg få komme tilbake til. Vi forholder oss til søkeren, og ikke til en konsulent som søkeren har engasjert, sier Vartdal.

Rapporten er nå tilgjengelig via nettsidene til Ålesund kommune.

Regiondirektør Tom Arne Olsen i Rambøll Norge bekrefter at rasrapporten ble overlevert Plan- og bygningsetaten først i går.

— Det er ikke vanlig prosedyre å legge slike rapporter ved søknaden. Rapporten var et av flere tekniske dokumenter som er tilgjengelig hvis kommunen ber om det, sier Olsen.

— Hvor ofte skjer det?

— Det er ikke så ofte.

- Rådende fulgt

Selskapet som tegnet og prosjekterte ulykkesblokken, sier tomten ble sikret grundig mot ras.

— Det ble utarbeidet en rapport fra geolog som gav retningslinjer for hvordan man burde sikre tomten. Rapporten ble lagt til grunn for utbyggingen, og rådene ble fulgt, sier regiondirektør Tom Arne Olsen i Rambøll.

Mannen som utarbeidet rapporten, Geir Bertelsen, i Geo Bergen AS, sier til ba.no at han ikke tror sikringen kan ha vært god nok. Se video

Les rapporten her

— Det kan virke som om det enten har blitt brukt for få eller for korte bolter. Jeg anbefalte utbyggerne å utrede detaljene i sikringsbehovet etter sprengningen, men jeg vet ikke om det ble gjort, sier han.

Rapporten hvor geolog Geir Bertelsen advarte byggherren mot rasfaren i Fjelltunvegen skal aldri ha kommet fram til kommunen.

– Nei, denne rapporten har ikke kommet fram i byggesøknaden, sier fagleder Lars Roger Lundanes ved Plan- og bygningsavdelingen i Ålesund til Dagbladet.no.

**Les også:

100 boliger evakuert**

— Tynt grunnlag

Rambøll-ledelsen mener geologen uttaler seg på tynt grunnlag.

— Han har ikke vært på tomten i ettertid og studert hva slags sikring som faktisk ble gjort. Men vi ønsker ikke å gå inn i en diskusjon med ham om dette nå, sier Olsen.

— Hvordan kunne raset skje hvis det ble sikret tilstrekkelig?

— Det kan sikkert du gi et like godt svar på som oss. Vi vet ikke hva som har utløst det. Men det virker som naturkreftene har spilt en rolle her.

— Hvorfor hevder geologen at sikringen har vært for dårlig hvis det ikke er tilfelle?

— Det har vi ikke noen formening om. Det må stå for hans regning, sier Olsen.

Han opplyser at tomten er sikret ved hjelp av utsprenging, bolter og nett.

— Vi kjenner ikke til at det har gått ras der etter at bygget stod ferdig - før i dag.

Geolog advarte mot ras

Geolog Geir Bertelsen fra Geo Bergen AS rådet utbyggerne av den sammenraste blokken i Ålesund til å sprenge vekk berget som raste ned og forårsaket kollapsen natt til onsdag.

Les også: - Så ut som et bombenedslag

Anbefalte sprenging

Bertelsen ga råd om sprengning og sikring av fjellet før boligblokken ble bygget.

– Jeg beskrev sprekken som var rundt den delen av fjellet som skled ned. Jeg anbefalte å sprenge så mye som mulig av den ned, og så sikre resten, sier Bertelsen til ba.no.

Les også: - Raste ned en hel etasje

Han var hyret inn av ingeniørfirmaet Steinar Trygstad AS for å gi råd. Hva som faktisk ble gjort, vet han ikke.

Vet ikke hva som ble gjort

– Etter at jeg sendte inn min rapport, hørte jeg ikke noe mer fra dem. Jeg vet ikke om de sprengte vekk nok, sier Bertelsen som mener at sikringen uansett ikke kan ha blitt gjort godt nok.

Les også: Frykter at fem er omkommet

– Det kan virke som om det enten har blitt brukt for få eller for korte bolter. Jeg anbefalte utbyggerne å utrede detaljene i sikringsbehovet etter sprengningen, men jeg vet ikke om det ble gjort, forteller han.

AVVISER KRITIKKEN:Jan Knutsen (t.v.) og Tom Arne Olsen mener alle retningslinjer ble fulgt da blokken ble bygd.
ODD MEHUS
SVEIN EKORNESVÅG