I forbindelse med sammenslåingen av Statoil og Hydro påbegynte Konkurransetilsynet på eget initiativ en gransking av virkningene av sammenslåingen med henblikk på EUs konkurransebehandling.

Men da tilsynet sendte sine vurderinger til departementet fikk de beskjed fra departementet om at det ikke var behov for en slik vurdering, skriver Dagens Næringsliv.

«Fornyings— og administrasjonsdepartementet mener det ikke er noe behov for at norske konkurransemyndigheter gir kommentarer i saken på det nåværende stadium av Europakommisjonens saksbehandling», heter det i et brev fra departementet.

Konkurransetilsynets innspill ble unndratt offentlighet.

Nestleder i næringskomiteen på Stortinget, Børge Brende (H), synes det er ille at offentligheten ikke får vite hva tilsynet mener om fusjonen.

— Det er helt uten sidestykke, sier han om departementets handlemåte.