Busch argumenterte for at i en ranssak som er unik i norsk historie, må normalnivået for straffen ligge på 16 års fengsel, noe som er markert strengere enn tidligere dommer for grove ran. Han avsluttet tirsdag morgen påtalemyndighetens prosedyre i NOKAS-saken med å be Høyesterett straffe de domfelte langt strengere enn Gulating lagmannsrett.

Straffepåstandene er basert på normalnivået og justert opp og ned basert på formildende omstendigheter, som tilståelser og bidrag til å oppklare saken, og skjerpende omstendigheter, som i David Toskas tilfelle:

– Toska hadde en gjennomføringskraft og en sterk vilje til å gjennomføre ranet, koste hva det koste ville, sa riksadvokaten.

Her riksadvokatens påstander:

*** David Toska (31): 15 års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 21 års forvaring, minstetid på ti år.

*** Kjell Alrich Schumann (41): 13 års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 21 års forvaring, minstetid på ti år.

*** Erling M. Havnå (49): 14 års fengsel i Gulating lagmannsrett (samledom for både NOKAS-ranet og ranet av Postens brevsenter i Oslo i oktober 2003).**

Påstand i Høyesterett: 18 års fengsel.

*** Metkel Negassie Betew (28): Forvaring i tolv år, med en minstetid på åtte år, i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 18 års forvaring, minstetid på ti år.

*** Ridvan Halimi (28): Elleve års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 16 års fengsel.

*** Ikmet Kodzadziku (27): Elleve års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 16 års fengsel.

*** Lars-Erik Andersen (32): Åtte års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: Ti års fengsel.

*** Alf Henrik Christensen (45): Åtte års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 13 års fengsel.

*** Dan Pettersen (32): Åtte års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 14 års fengsel.

*** Johnny Thendrup (42): Elleve års fengsel n i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: 14 års fengsel.

*** Thomas Oscar Ingebrigtsen (28): Tre års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: Fire års fengsel, hvorav tre år og seks måneder gjøres betinget.

*** William Pettersen (58): Fire års fengsel i Gulating lagmannsrett.**

Påstand i Høyesterett: Fem års fengsel.

SCANPIX