Styret i Bergens Tidende er samlet i København i dag og i morgen, og vil etter all sannsynlighet vedta å legge om til tabloid fra midten av september 2006.

Adm. direktør i BT, Didrik Munch, sier at de store regionavisene i Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bergen har planlagt denne omleggingen i fellesskap, og ambisjonen er at de skal gå over til tabloid fra samme tidspunkt.

— Reklamebransjen hilser dette velkommen. I tabloidformatet får vi et bedre grep om leserne, for flere lesere blir aktive lesere, sier adm. direktør i Bates-gruppen, Pål Trælvik, til Bergens Tidende. Han nevner også at erfaringene med Aftenposten, som la om formatet ved årsskiftet, er entydig positive for annonsørene.

Lavere kostnader

— Det er ikke av nød at vi gjør dette, men på sikt vil avisene være tjent med å gå over til dette formatet. Det grunnleggende er at vi har funnet det riktig overfor lesergruppene å gå til dette skritt, sier Munch.

— Vi tar riktignok høyde for at det innebærer en viss økonomisk risiko i en overgangsfase, men i det lange løp vil omleggingen lønne seg. Vi har gjort en del analyser som gjør oss trygg på at omleggingen vil være riktig, sier han.

Didrik Munch sier videre at gevinsten blir lavere kostnader ved at papirforbruket går ned, ettersom annonsesidene blir færre og at det redaksjonelt trolig blir noen færre spaltemeter enn i dag.

— Du garanterer altså at leserne slipper å få en diger lefse til frokost?

— Det vil nok bli mindre papir enn i dag. Til gjengjeld ligger det an til at avisen vil komme i minst to deler, sier han.

- Kvalitet viktigst

Sjefredaktør Einar Hålien understreker på sin side at avisens redaksjonelle profil blir som før. BTs verdier og holdninger skal føres videre og ivaretas i det nye formatet, akkurat slik bl.a. Aftenposten og Dagens Næringsliv har greid det. Men samtidig er det naturlig å se om nye temaer bør bli introdusert.

— Jeg er mer opptatt av kvalitet enn av volum, sier Hålien som for øvrig ikke er bekymret for at leserne vil reagere negativt så lenge de får det innholdet de setter pris på.

Forsker Sigurd Høst ved Institutt for Journalistikk har fulgt nøye med hvordan opplagsutviklingen har vært når norske og utenlandske aviser har gått over til tabloid. Han sier til BT at det er ikke mulig å spore noe spesielt mønster i den ene eller annen retning. Men leserne er stort sett fornøyd med å få avisen i tabloid.

Total renovering?

— Det er ikke nok å redusere avisformatet hvis man vil snu opplagsutviklingen, sier fagsjef i Mediebedriftenes Landsforening, Helge Holbæk-Hanssen.

— Det avgjørende er naturligvis hvordan avisen fremstår etter omleggingen. De fleste aviser som går over til tabloid gjennomfører jo også en total renovering av avisproduktet, legger han til.

Han er ikke i tvil om at de fleste BT-kjøperne ønsker et nytt format. Holbæk-Hanssen mener dessuten at mange er opptatt av tykkelsen på avisen. Det går en grense for hvor mange sider leserne kan fordøye hver dag.