— Konjunkturavgiften ville i første rekke ha rammet distriktene og ikke sentrum, slik politikerne trodde. Nå har man fått en stabilitet inn i næringen, sier leder for næringspolitisk avdeling i Byggenæringens Landsforening, Arne Slettebøe, til NTB.

Konjunkturavgiften på 10 prosent på nye næringsbygg ville ifølge byggenæringen ha ført til at flere enn 135 prosjekter i år ville ha blitt skrinlagt eller utsatt og at 12.000 arbeidsplasser sto i fare.

— Vi har jobbet med å framskaffe fakta og dokumentasjon over konsekvensene av konjunkturavgiften. Det har slått gjennom hos politikerne, fastslår Slettebøe.

NTB