Selskapet kjøpte i mars i fjor utslippskreditter som stammer fra en kjølegassfabrikk i den kinesiske byen Limin. BKK er en liten aktør i dette markedet, men er kvotepliktig på grunn av utslippene fra selskapets fjernvarmeanlegg.

Også dampproduksjonen på Haukeland Universitetssykehus havner på selskapets CO2-regnskap, og må kompenseres med kjøp av klimakvoter.

Selskapet kjøpte 2199 kreditter fra HFK-23-fabrikken i Limin gjennom megler i Bergen Energi.

Sjekket ikke

Kjartan Aarbø, driftssjef i BKK Varme, sier at de nå er blitt oppmerksom på kritikken mot de omstridte kjølegassfabrikkene.

— Vi har en høy etisk profil og kommer til å ha et kritisk søkelys på hvilke kvoter vi kjøper i fremtiden, sier Aarbø. Han tilføyer at EU-forbudet mot HFK-kvotene fra 1. mai neste år vil få konsekvenser for selskapets kvotekjøp.

- Betyr det at dere dropper disse kvotene fra nå av?

— Svaret er utvilsomt ja, sier Aarbø.

Han sier dette om bakgrunnen for investeringen i Kina.

— Vi gikk ikke inn og sjekket dette prosjektet i Kina på forhånd. Vi har heller ikke sett behovet for å besøke dette anlegget. Vi flagger vårt behov for kvoter, og investeringsbeslutningen blir tatt av megleren, sier Kjartan Aarbø.

- Samfunnsansvar

Norges Naturvernforbund og Bellona krever at også Statoil og andre norske selskaper straks slutter å kjøpe HFK-kvoter.

— Rundt halvparten av de FN-godkjente kvotene kommer fra denne type prosjekter. Når disse ikke bidrar til faktiske utslippskutt, viser det hvordan kvotesystemet ikke fungerer etter hensikten. Det er alvorlig at Statoil kjøper kvoter uten en klar klimagevinst. Selskapet kan øke sine utslipp like mye som de kvotene de kjøper. Derfor er det avgjørende at kvotene har en reell klimaeffekt, sier klimarådgiver Anders Haug Larsen.

Svend Søyland, seniorrådgiver i Bellona, er enig.

— Norske selskaper bør kjøpe kvoter som har langt høyere miljømessig integritet. Statoil og de andre norske HFK-kundene kan selv velge hvilke kvoter de kjøper i markedet. De bør derfor nulle ut disse kjøpene og heller investere i kvoter fra prosjekter med mye bedre klimaeffekt. Dette handler om å ta samfunnsansvar, sier Søyland.

NORSKE PENGER: Fra fabrikken i Monterrey har Statoil skaffet seg kvoter som alene kompenserer for CO2-utslippene fra Troll B, Troll C og Snorrefeltet.
TOR HØVIK