— Behovet for kapasitet på bredbånd vil overstige det ADSL og kobbertråder kan gi, sier administrerende direktør i BKK Marked, Birthe Iren Grotle.

Nå tar BKK opp kampen også om TV-seere utenfor deres egne kabelnett til borettslag. Dermed skal nye RiksTV få seg en ny konkurrent.

— I samarbeid med Lyse vil vi levere totalløsningen «Altibox» med kraftig bredbånd og tilgang til over 80 TV-kanaler - flere i HD-kvalitet - og telefoni over fiberlinjer, sier Grotle.

— Det er et krafttak å få lagt nye fiberlinjer ut til boliger. En utbygging vil nødvendigvis ta tid, og vi vil prioritere områder der kundeinteressen er stor.

Fremtiden på fiber

Prosjektansvarlig hos BKK, Svein Kåre Grønås, mener at dagens ADSL-løsninger på sikt ikke vil være tilstrekkelig til å tilfredsstille brukernes behov.

— Det er flere forhold som spiller inn. Begrensningene i kobbertrådnettet ligger i at det med stor trafikkøkning i ledningsnettet med kobbertråd blir støy. Dette kan virke inn på signalene og føre til at kapasiteten ikke blir som forventet. Samtidig blir tjenestene vi bruker mer og mer ressurskrevende.Ser du på en direkteavviklet TV-sending med god kvalitet vil den alene kreve mer kapasitet enn folk flest har.

Når vi samtidig regner med enn det i dagens nett er mulig å få frem at en familie i fremtiden trolig har to TV-er med forskjellige programmer - og gjerne bruker pc-en til tyngre jobber samtidig - så vil fiber være den løsningen som tilfredsstiller behovet for kapasitet, sier Grønås.

1800 kilometer

— BKK har allerede lagt ned 1800 kilometer med fiberkabler . I tillegg har vi mange steder lagt ned trekkerør når det har vært foretatt andre arbeider. Disse kan det nå trekkes fiber gjennom, sier Grønås.

På grunn av konkurransen er Grotle tilbakeholden med å angi i hvilke områder det vil bli satset først.

— Utbygging avhenger av responsen. I utgangspunktet starter vi utbyggingen i de områder vi har plukket ut, når ca. halvparten av dem som bor der har inngått avtale om å bruke vårt fibertilbud, sier Grotle.

Telenor har også varslet at de planlegger utbygging av fibernett til private i løpet av neste år.

Grotle regner med at mange av deres nåværende kunder knyttet til kabelnett og ADSL vil ønske fiberløsninger med «alt i ett».

I dag har BKK nærmere 15.000 kunder i borettslag, der de leverer kabel-TV og internettløsninger på forskjellige kabler. 1200 bedriftskunder har allerede tilgang til fiber og ca. 15.000 privatkunder bruker BKKs ADSL-løsninger.