Etter årets ni første måneder sitter BKK igjen med et overskudd før skatt på 978 millioner kroner. Dette er en økning på 24 prosent fra samme periode i fjor.

— Selv om vi har produsert mindre enn normalt hittil i år, har det vært så høye strømpriser at resultatene blir sterke, forklarer informasjonssjef Juliet Balgobin i BKK.

Etter tre kvartal har det vestlandske kraftselskapet et driftsresultat på 1134 millioner kroner, mot 989 millioner kroner i 2005.

— Jeg er mest fornøyd med at vi når eiernes mål om å drive godt og lønnsomt, sier Balgobin.

Det høye overskuddet i BKK legger til rette for utbyttefest hos kraftprodusenten.

— Med våre kommunale eiere betyr det at mye kommer tilbake til samfunnet, sier Balgobin.

Ved utgangen av september var magasinbeholdningen noe lavere enn normalt for årstiden, og betraktelig lavere enn på samme tid i fjor.

Selskapet forventer at magasinfyllingen ved nyttår vil være noe under normalen.

Balgobin forteller at hun generelt er svært fornøyd med driften, men sier det er mest å hente innenfor de nye forretningsområdene bredbånd og alarm.