— BKK planlegger å øke vannkraftproduksjonen med 10 prosent innen 2015. Jeg tror på en renessanse for vannkraft. Denne energiformen har fått et urettferdig stempel som miljøversting, sier energidirektør Wenche Teigland i BKK.

Hun har vært medlem av den nasjonale strategigruppen som har ledet arbeidet med Energi21-rapporten. Her utpekes vann, vind og sol som energikilder Norge kan bli ledende på i europeisk målestokk utover i dette århundret.

— Rapporten fremhever at Norge kan bli en storeksportør av ren, klimavennlig energi. Vi har ressursene og kompetansen som skal til for å lykkes. Foruten vannkraft, er vindparker på land og til havs naturlige satsingsområder, også for BKK. På offshore vindkraft er jo Bergen allerede et tyngdepunkt i Norge med Sway, OWEC Tower og NorWind lokalisert i byen. Universitetet i Bergen har i samarbeid med StatoilHydro i tillegg utviklet Hywind-prosjektet, sier Teigland.

Hun medgir at BKK hittil ikke har vært i fremste rekke når det gjelder utvikling av nye, fornybare energikilder, slik Lyse i Rogaland har vært. Teigland sier at BKK nå oppfatter vind som en av pilarene i fremtidens energiportefølje.

— Gjennom eierposisjonen i Vestavind Kraft er vi tungt inne i flere spennende prosjekter både til havs og på land, sier Teigland. Hun trekker frem Stadtvind i havet utenfor Selje og Vågsøy, og Havsul 2-utbyggingen utenfor Møre og Romsdal. Den første er basert på flytende turbiner, den sistnevnte på bunnfaste konstruksjoner.

— Min personlige oppfatning er at vi ikke vil oppleve noen massiv utbygging av vindparker på land. Årsaken er det høye konfliktnivået og motstanden mange steder. I fremtiden blir det enklere å få til store anlegg på havet, men i en overgangsfase blir vindmøller på land viktig - særlig i områder med kraftunderskudd, sier Teigland.

Energi21-rapporten tar ikke stilling til om Norge bør satse på thoriumbasert kjernekraft, men avventer det regjeringsoppnevnte thoriumutvalgets konklusjoner. CO2-håndtering er derimot utpekt som et av innsatsområdene, både av miljømessige og kommersielle årsaker. Energiøkonomisering og utbygging av overføringsnett, også interkontinentalt, fremheves også i dokumentet.