I rapporten Fremtidsbilder 2030 lanserer de to professorene et dristig forslag som både kan løse miljøutfordringene og bidra til omfordeling mellom fattige og rike land i verden, skriver Forskning.no.

BI-professorene ser for seg at vi i begynnelsen av 2020-årene kan få på plass et internasjonalt og rettferdig system for handel med utslippskvoter, basert på prinsippet om at alle mennesker er skapt like. Alle mennesker skal ha rett til å slippe ut like mye CO2 og andre klimagasser.

Samlet utslipp bestemmes hvert år av FNs klimapanel. De personlige utslippskvotene kan selges og kjøpes, i et globalt marked, med kontant oppgjør garantert av et FN-basert meklerhus.

– For i stor grad å holde fast på sin «energitunge» levestandard, må rike land kjøpe utslippskvoter fra fattige land, antyder forskerne i sitt fremtidsbilde.

De rike ble litt mindre rike. Og de fattige litt mindre fattige.

I starten vil kvoteprisene skyte kraftig i været, og samtidig etablere et voldsomt økonomisk insentiv for å finne CO2-effektive måter å drive virksomheter på, spår Randers og Isachsen. Etter hvert som teknologien utvikles, vil også prisen på kvotene synke.

På det meste når kvotehandelen opp i et beløp som tilsvarer en halv prosent av den rike verdens BNP, skriver BI-forskerne i Fremtidsbilder 2030.

Et lignende system er tidligere foreslått av indiske forskere, uten å få noe gjennomslag i internasjonale klimaforhandlinger.