BI i Telemark, Ålesund, Østfold, Vestfold, Tromsø og Gjøvik vil bli lagt ned, opplyser Bi i en pressemelding. Det er konkurranse fra offentlige høyskoler og universitetene som tvinger BI til å bruke sparekniven.

– Bakgrunnen for nedleggelsene er blant annet at studentene i økende grad søker til studier i større byer eller utlandet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

BI Handelshøyskolen vil etter nedleggelsen ha høyskoler fem steder i landet: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Agder og Buskerud. Studenter som har påbegynte studier som skal videreføres utover sommeren 2008, vil få et nytt tilbud fra BI.

Handelshøyskolen BI har i dag om lag 18.700 studenter med 700 fast ansatte samt forelesere på deltid.