Det er 20 ganger mer enn den offentlige konkurrenten, Norges Handelshøyskole (NHH).

— Tv- og kinokampanjen vi holder på med nå koster oss ni millioner kroner alene, forteller markedsdirektør Erik Mehl i BI.

Hovedkonkurrenten NHH har et langt mindre budsjett.

— Vi bruker i underkant av to millioner kroner på å profilere våre fulltidsprogrammer. Det er et nivå som vi har ligget på i flere år, sier studiesjef Jorun Gunnerud.

Pengene går til brosjyrer, deltakelse på messer, skolebesøk og annonser. NHH har hittil vært fornøyd med antallet og kvaliteten på søkerne, men merker konkurransen fra både BI og andre læresteder. I fjor hadde BI nesten to og en halv ganger så mange søkere som NHH.

— Jeg ser et behov for å bruke litt mer til markedsføring. Konkurransen er økende, og vi må også rekruttere internasjonalt til våre master- og doktorgradsprogrammer. Men et beløp som det BI bruker, er helt uaktuelt for oss, sier Gunnerud.